TactonWorks Server

TactonWorks Server is een Windows-service met mogelijkheden voor design automation en vrijwel elke andere soort applicatie, zowel online als offline. Het is geïmplementeerd als een back-end systeem voor elk ander front-end systeem.

Dit betekent dat TactonWorks Server het voor iedereen mogelijk maakt om waar ook ter wereld geconfigureerde SOLIDWORKS 3D modellen en 2D tekeningen te creëren, zonder dat toegang nodig is tot een lokale SOLIDWORKS licentie of enige voorafgaande CAD of productkennis.

TactonWorks Server ondersteunt alle standaardfunctionaliteit van Tacton Configurator en TactonWorks en kan in elk ander systeem, zoals ERP of PDM worden geïntegreerd.

TactonWorks Server vereist een SOLIDWORKS-licentie op de server. (in English)

To download the product sheet, simply enter your email and you will receive a link.

TactonWorks Engineer

Met TactonWorks Engineer kunt u in SOLIDWORKS documenten in overeenstemming met eerde...