TactonWorks Studio

De richtlijnen van het ontwerp van de producten en hun componenten worden in TactonWorks Studio gedefinieerd. Deze richtlijnen worden vervolgens door andere TactonWorks producten gebruikt voor het aanpassen van producten. TactonWorks Studio heeft een eenvoudige, grafische aanwijzen-en-klikken omgeving, die als een add-in binnen SOLIDWORKS werkt.

En het beste van alles is, dat u voor het creëren van richtlijnen voor het ontwerp geen programmeervaardigheden nodig heeft.

To download the product sheet, simply enter your email and you will receive a link.

TactonWorks Server

TactonWorks Server is een Windows-service met mogelijkheden voor design automation en...