Mass Customization

Mass Customization

De term mass customization (massa maatwerkproductie) beschrijft de trend om over te gaan van massaproductie van standaardproducten in een catalogus naar een productieproces, waarbij de producten zijn aangepast en klaar om te bestellen.

Dit wordt deels gedaan om te voldoen aan de vraag van de klant voor op maat gemaakte producten, maar ook om de bestaande winstmarges veilig te stellen met het oog op een steeds groter wordende concurrentie in de sector van laaggeprijsde massaproducten.

Deze trend is het duidelijkst waarneembaar in producten voor consumenten, waarbij voorheen ‘economies of scale’ (schaalvoordelen) erg weinig ruimte liet voor mass customization.

In de sector industriële apparaten is de variëteit van de behoeften van klanten traditioneel altijd groter geweest dan bij producten voor de consument. Dit resulteerde vaak in producten die op bestelling werden gemaakt, ook al werden daarbij bestaande ontwerpen opnieuw gebruikt of aangepast. De trend gaat nu richting toenemende standaardisering – kernmodules of assemblages zijn gestandaardiseerd, terwijl aan de unieke behoeften van klanten wordt tegemoet gekomen door middel van een nagenoeg eindeloze variëteit aan configuraties van deze kerncomponenten.

In beide gebieden is de productconfiguratie de grote uitdaging omdat die afhankelijk is van de keuzes die moeten worden gemaakt om een product op gepaste wijze te configureren.

Tacton levert topklasse support voor productconfiguratie, inclusief gerelateerde taken zoals prijsstelling, offertes, het genereren van klantgerichte productdocumentatie en design automation van tekeningen en 3D-modellen via CAD-integratie.

Learn how the company transformed its quotation process and reduced time to produce sales quotes from eight days to one day