Tacton CPQ Analytics

Creëer nieuw inzicht met CPQ Analytics

Tacton CPQ Analytics is een stevig fundament voor betere business analyses. Het levert dagelijks actuele rapporten waarmee diepte-analyses kunnen worden uitgevoerd. Tacton CPQ Analytics is een optimaal hulpprogramma om nieuw inzicht te krijgen in klantgerichte producten.

De toekomst voorspellen

Bedrijven die met het CPQ-hulpprogramma werken, hebben exceptioneel aanpasbare productaanbiedingen die voldoen aan de vereisten van de klant. Om concurrerend te kunnen blijven, is het van essentieel belang om de drijvende kracht achter de huidige markt te begrijpen. Tacton CPQ Analytics legt de mogelijkheden bloot om nieuwe klanten in nieuwe segmenten aan te trekken. Tacton CPQ Analytics presenteert producten, klanten en trends in geïntegreerde en flexibele rapporten die deze analyse ondersteunen.

Controleren, begrijpen en reageren

Tacton CPQ Analytics zal

  • de sales performance over de gehele markt controleren met een gestabiliseerd overzicht, inclusief up-to-date instrumenten en uitvoerende rapporten;
  • de gegevens verkregen door gebruik van CPQ omzetten in bruikbare cijfers voor markt- en prijsanalyses;
  • trends in de markt blootleggen en vroegtijdig waarschuwen als er actie moet worden ondernomen.

Eenvoudige rapportage

Levert essentiële business rapporten, zoals pijplijn, winst/verlies en quote statussen.
Dynamisch inzoomen op specifieke producten/markten/klanten voor gedetailleerd begrip om betere keuzes te kunnen maken.
Voortdurende marktanalyses gebaseerd op de actuele sales.

Hoe het wordt gedaan

Tacton CPQ Analytics kan zelfstandig worden gebruikt (gebaseerd op tools zoals QlikView, Tableau of Power-Pivot) met out-of-the-box ETL om de CPQ-resultaten en output om te zetten in waardevolle inzichten.

Tacton CPQ Analytics kan worden uitgebreid met data van e-Commerce platforms CRM en ERP en kan worden geïntegreerd met bestaande data van magazijnoplossingen, zoals Hadoop en Business Objects.

Meer dan alleen rapportage

Het begrijpen van de belangrijkste principes voor succesvolle sales is essentieel voor het ontwikkelen van nieuwe producten in de zich steeds sneller veranderende concurrerende markt. Tactons vermogen om de behoeften van klanten te traceren, zorgt ervoor dat de analyse verder gaat dan alleen functies en producten. Het brengt begrip over belangrijke differentiaties en hoe die worden beïnvloed door geografie en marktsegment.
Tacton CPQ Analytics ondersteunt ad-hoc analyses en dataonderzoek om de klantensegmenten, de prijsstelling en de belangrijkste business drivers duidelijk op het netvlies te hebben. In de uitgebreide analyse worden de CPQ-data gebruikt om een meer geoptimaliseerd en klantgericht productaanbod te realiseren.
Tacton heeft toegewijde adviseurs om de CPQ-analyse te ondersteunen.