• English
  • Deutsch
  • 日本語
Tacton Logo

Tacton Systems rustar för tillväxt

Stockholm, 18 december, 2013 – Tacton Systems, en global leverantör av mjukvara för sälj- och produktkonfiguration, meddelar idag att man förstärker ägarkretsen med en långsiktig kapitalstark ägare, Eterna Invest.

Det svenska investeringsbolaget Eterna Invest köper aktier i Tacton Systems och kommer även att gå in med en representant i bolagets styrelse.

Tacton Systems har tidigare inga investeringsbolag som ägare och beslutet att låta Eterna Investment köpa en del av aktierna är ytterligare ett led i Tactons fortsatta expansion och ett, av flera, medel för att nå det högt satta omsättningsmålet på 500 MSK år till 2017. Tacton har haft en stadig vinstmarginal på 10-15% de senaste åren och planerar att fortsätta på den nivån.

Eterna Invest kommer att vara en viktig kugge i Tactons nästa expansionssteg då de med sitt breda nätverk inom industri- och finansvärlden blir en hävstång när det gäller att komma i kontakt med de potentiella kunder som skulle vara mest hjälpta av Tactons lösningar.

”Det känns väldigt spännande att få vara en del av Tactons framtida resa. Vi har följt Tacton under en längre tid och ser en enorm potential i företaget och de lösningar man utvecklar. De befinner sig ju också i en marknad på stark frammarsch där vi gärna vill vara med”, säger Martin Falkevall, Partner Eterna Invest.

Grundstrategi för Tacton är att generera tillräckligt med vinst för att på egen hand kunna växa kraftigt. Med Eterna som delägare öppnar man upp för möjligheten att växa ännu fortare genom eventuella framtida förvärv. Man kommer också med den nya ägaren kunna göra aggressivare satsningar utan att ta för stora risker.

”Enligt Gartner är konfigurationsmarknaden en av de stora kommande tillväxtmarknaderna. I och med Eternas aktieköp så har en viktig pusselbit, som vi behöver för att nå våra mål, lagts på plats. Jag ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Eterna för att ta Tacton till nya höjder”., säger Christer Wallberg, CEO Tacton Systems.

För mer information kontakta:

Eterna Invest AB
Martin Falkevall, Partner
Telefon: +46 (0) 708 47 73 16
Email: martin@eternainvest.com

Tacton Systems AB
Christer Wallberg, CEO
Telefon: +46 (0)730 32 49 70
Email: christer.wallberg@tacton.com

Om Eterna Invest
Eterna Invest är ett privatägt svenskt investeringsbolag som har som affärsidé att förvärva aktier i och/eller bidra med tillväxtkapital till nordiska tillväxtföretag. Eterna är en ägare som engagerar sig aktivt i de bolag man deläger, bland annat genom strategisk vägledning på styrelsenivå för att hjälpa företagen att realisera sin fulla försäljnings-, lönsamhets-, och marknadspotential. Personerna bakom Eterna har lång bakgrund och erfarenhet från riskkapitalbranschen men en skillnad mellan Eterna och t.ex. en traditionell riskkapitalfond är att Eterna inte har för avsikt att alltid söka exits, dvs sälja sina innehav vidare efter ett antal år. Eterna har i stället en mycket långsiktig syn på sina innehav. För mer information: www.eternainvest.com

Om Tacton Systems
Tacton Systems är världsledande inom avancerad konfiguration. Företaget utvecklar och säljer inbäddbar mjukvara för sälj- och designkonfiguration som gör försäljning av anpassningsbara avancerade produkter enkel, både offline och online. Tactons lösningar kan enkelt integreras med omkringliggande system och det finns redan standardintegrationer för många ledande e-handelssystem, ERP, CRM, PDM, PLM och CAD system. Ett urval av kunder som idag använder Tactons lösningar är: GE Healthcare, Siemens, ABB, Scania, Toshiba, Aker och Alfa Laval. För mer information: www.tacton.com


Author: Cristian Franzén