• English
  • Deutsch
  • 日本語
Tacton Logo

Tacton Systems utnämns till Gasellföretag 2012

Stockholm 4 december 2012: Det svenska programvaruföretaget, Tacton Systems, specialister inom avancerad produkt- och säljkonfigurering, meddelar idag att de har fått den ärofyllda utmärkelsen Gasellföretag 2012.

Dagens Industri utser varje år landets snabbast växande företag till Gaseller. Det är färre än 0,5 % av alla Sveriges aktiebolag som årligen möter de kriterier som krävs för att bli Gasell.

Kriterierna för att bli ett Gasellföretag grundar sig på de fyra senaste årsredovisningarna och innefattar bland annat en omsättning som överstiger 10 Mkr, fördubbling av företagets omsättning  från det första till det senaste räkenskapsåret (de 4 senaste åren) samt att tillväxten varit organisk och att man inte växt genom förvärv eller fusioner.

Tacton Systems har vuxit organiskt och expanderat kraftigt på ett mycket framgångsrikt sätt de senaste åren. Omsättningen och personalstyrkan har fördubblats bara under de senaste tre åren. 2011 visade företaget upp en tillväxt på 51 %. Att det går bra för företaget är något som utnämningen till Gasell också bekräftar.

”Vi är mycket glad och stolta över den här utmärkelsen. Vi har jobbat hårt med att få en bra plattform för företaget att utgå från och nu börjar vi se resultatet av våra investeringar och hårda arbete. En utmärkelse som denna blir ett kvitto på att vi gör rätt saker och definitivt är på rätt spår”, säger Christer Wallberg, CEO Tacton Systems.


Author: Tacton