• English
  • Deutsch
  • 日本語
Tacton Logo

Tacton Systems ser ljuset i lågkonjunkturen och rekryterar 30 personer 2013

(This press release is in Swedich only) 

Stockholm, 6 mars, 2013: Tacton Systems, ett programvaruföretag i Stockholm som levererar lösningar för säljkonfigurering som hjälper företag att på ett enkelt sätt sälja komplexa produkter, planerar att utöka företaget med minst 30 st. medarbetare under 2013. 

Tacton Systems påverkas inte nämnvärt av det rådande ekonomiska klimatet runt om i världen just nu. Orderingången har aldrig sett bättre ut och den förväntas öka ytterligare under kommande kvartal. Företaget har visat på starkt tillväxt om och om igen de senaste åren, senast 2012 då företaget blev utsett till ett av Dagens Industris Gasellföretag. Under 2012 rekryterade man omkring 30 personer. Något som man ser behöver upprepas under 2013.

”Vi känner inte av den dåliga världsekonomin på det sätt vi trodde att vi skulle göra. Istället för en minskad orderingång har våra befintliga kunder ökat på samtidigt som nya kunder tillkommer. För att klara detta måste vi stärka upp vår leveransorganisation rejält så fort det bara går. Vi har idag ett behov av 30 st. nya personer, men den siffran kan mycket väl komma att växa under året”, säger Christer Wallberg, VD Tacton Systems.

Den kompetens som företaget är i störst behov av just nu är seniora utvecklare som kan ta rollen som Technical Lead (Teknisk Projektledare) samt civilingenjörer för roller inom affärskonsultorganisationen. Man är inte bara ute efter kompetens från Sverige utan även personer som kan prata japanska och tyska.

”Vi ser att de mest växande marknaderna för oss just nu är Tyskland och Japan. I båda dessa länder är det så gott som omöjligt att komma in som en internationell leverantör utan att kunna kommunicera med dem på det lokala språket. Därför satsar vi stenhårt på att få in både tysktalande och japansktalande kollegor just nu”, säger Christer.

Tacton Systems är ett globalt företag med kunder över hela världen, främst i Europa, Nordamerika och Japan. I slutet av 2012 passerade man 100 st. anställda. Bland dessa finns idag omkring 15 olika nationaliteter som tillsammans pratar över 25 språk.


Author: Tacton